The Other Charectors of Tenchi Muyo
Mihoshi
Kiyone
Ryoko
Washu
Ryuoki
Tsunami